Dopalacze – leczenie uzależnienia

Osoby, które mają ostre zatrucie z powodu zażywania dopalaczy rzadko trafiają do lekarza. Dopiero w momencie, gdy to zatrucie jest już bardzo ciężkie może się okazać, że osoba taka pojawi się na oddziale toksykologicznym.

dopalacze - leczenieNajczęściej dzieje się tak dopiero, gdy taka osoba ma już zaburzenia świadomości czy pojawia się śpiączka. Niekiedy mogą za tym iść również zaburzenia w zakresie gospodarki wodno-elektrolitowej oraz upośledzenie czynności życiowych. Szczególnie niebezpieczne będą sytuacje, w których dopalacze są łączone z innymi składnikami.

Leczenie na początku przede wszystkim będzie polegało na tym, by można było zachować odpowiednie czynności życiowe. Największe problemy w leczeniu będą się pojawiać w przypadku substancji, które mają działanie stymulujące. Niekiedy ostre zatrucia związane są także zaburzeniami psychicznymi, urojeniami czy nadmiernym podnieceniem a w pewnych przypadkach także paniką.

W zależności od rodzaju zatrucia może się zdarzyć tak, że zatrucie minie bez leczenia, czasami wymaga tylko krótkiej terapii. Po zejściu z organizmu tych trujących składników może się pojawić stan depresyjny. Te stany depresyjne mogą się przyczynić do problemów z leczeniem i niekiedy powodować również opory na leczenie przeciwdepresyjne. Gdy jakaś osoba dłużej przyjmuje dopalacze, to może nawet dochodzić do licznych problemów z omamami i urojeniami. Wtedy konieczne stanie się leczenie szpitalne. Niestety w wielu przypadkach jest to utrudnione tym, że bardzo trudno jest rozpoznać te substancje, które były przez takie osoby przyjęte, leczenie uzależnienia od dopalaczyponieważ w przypadku dopalaczy nie da się ich dobrze rozpoznać.

W przypadku osób, które biorą substancje stymulujące często pojawia się uzależnienie. Jest jednak problem ze skutecznym leczeniem takich uzależnień i trudno znaleźć skuteczne postępowanie. Najgorsze jest to, że nie ma na razie takich programów, które pozwalałyby skutecznie leczyć osoby uzależnione od dopalaczy i stosuje się formy leczenia podobne jak przy innych substancjach.